Dobrovolná dražba spoluvlastnického podílu 1/40 pozemku č. 998/2 ostatní plocha, k.ú. Nový Bydžov, Nový Bydžov,

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: spoluvlastnický podíl ve výši 1/40 na pozemku parc. č. 998/2 ostatní plocha, způsob využití dobývací prostor o výměře 37 439 m2 v kat. území Nový Bydžov, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové zapsaný na listu vlastnictví č. 3570 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové. Jedná se o pozemek s výměrou 37 439m2. Na pozemku se nachází listnaté stromy, zarostlé keře a další vyšší travní porost. Dále je zde umístěno pár železných kontejnerů. Pozemek je neudržovaný, zarostlý, rovinatý a není oplocen. Pozemek sousedí na severní straně se zpevněnou komunikací, z níž je přístupný. Na východní straně vede podél pozemku hlavní silnice, kde se nachází autobusová zastávka. Na jižní straně se nachází rodinné domy. Západní hranici s pozemkem tvoří železniční koleje. V širším okolí se rozprostírají pole a louky.
Cena: 190.000 Kč
Lokalita: Nový Bydžov
Okres:
minimalní příhoz: 1.000,- Kč
místo dražby: www.realdrazby.cz
datum konání: 7.11.2018
hodina konání: 14:00 hod.
nejnižší podání: 190.000,- Kč
dražební jistota: 50.000,- Kč
datum prohlídky: 26.10.2018 v 17:00 hod.
datum prohlídky 2: 27.10.2018 v 10:00 hod.

Váš makléř

Ing. Romana Čápová
Pobočka: Ostrava
Telefon: 603 879 961
Telefon 2: 800 250 250