Nedobrovolná dražba RD 5+2, Radvanice č.p. 777, okr. Ostrava-město, Radvanice, Ostrava

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: pozemek parc. č. 2699/1 zahrada o výměře 796 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 2699/2 ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 38 m2 , pozemek parc. č. 2700 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 625 m2, jehož součástí je stavba v části obce Radvanice, č.p. 777, způsob využití rod. dům a pozemek parc. č. 2701/5 ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 7 m2 to vše v kat. území Radvanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, zapsané na listu vlastnictví č. 177 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava. Jedná se o přízemní, podsklepený, rodinný dům se šikmou střechou, kde půdního prostoru není využito jako podkroví. V domě se nachází dvě bytové jednotky s dispozicí 2+1 a 3+1. Základy jsou betonové s funkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce zděné z klasických materiálů v tl.60 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce úplné, vnitřní i fasádní omítky vápenné hladké, v části břizolitové. Vnitřní keramické obklady provedeny v kuchyni a na soc.zařízeních. Dveře jsou hladké plné, nebo prosklené, okna plastová. Vstup do suterénu je zajištěn betonovým schodištěm. El.instalace světelná i motorová, bleskosvod chybí. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Proveden rozvod studené a teplé vody, ohřev vody zajišťuje el.boiler. Vybavení zdravotechniky tvoří vana, sprchový kout, umývadla a splachovací WC. Součástí nemovitosti jsou rovněž venkovní úpravy, které tvoří: - přípojky inženýrských sítí - oplocení - vrata a vrátka - zpevněné plochy - žumpa
Cena: 990.000 Kč
Lokalita: Radvanice
Okres: Ostrava
minimalní příhoz: 5.000,- Kč
místo dražby: www.okdrazby.cz
datum konání: 11. 12. 2018
hodina konání: 13:00 hod
nejnižší podání: 990.000,- Kč
dražební jistota: 290.000,- Kč
datum prohlídky: 8.11.2018 v 11:00 hod.
datum prohlídky 2: 9.11.2018 v 14:00 hod.

Váš makléř

Ing. Romana Čápová
Pobočka: Ostrava
Telefon: 603 879 961
Telefon 2: 800 250 250