Dražba souboru pozemků (převážně lesy) celkem 3777 m2, k.ú. Proskovice, Proskovice, Ostrava

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: - pozemek parc. č. 265/17 zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 105 m2 - pozemek parc. č. 290/6 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 23 m2 - pozemek parc. č. 290/7 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 149 m2 - pozemek parc. č. 290/8 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 138 m2 - pozemek parc. č. 290/9 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 37 m2 - pozemek parc. č. 291/1 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 1580 m2 - pozemek parc. č. 291/6 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 279 m2 - pozemek parc. č. 291/7 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 1190 m2 - pozemek parc. č. 291/9 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 231 m2 - pozemek parc. č. 289/5 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 43 m2 - pozemek parc. č. 289/6 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 2 m2 to vše v kat. území Proskovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město zapsané na listu vlastnictví č. 672 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava. Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství V dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Popis: Pozemků p.č. 265/17, 289/5, 289/6, v k.ú. Proskovice Pozemky se nachází v kat. území Proskovice obce Ostrava a jsou situovány převážně v okrajové části obce. Pozemek p.č. 265/17 má nepravidelný, obtížně využitelný tvar a nachází se v zastavitelném území, na které se vztahuje cenová mapa. Ostatní pozemky není možno využít k výstavbě. Lesní pozemky a lesní porosty Na lesních pozemcích rostou listnaté kmenoviny. Parcely o malých výměrách jsou převážně bez lesního porostu, postupně zarůstají náletem lípy a javoru. Na pozemcích p.č. 291/7 a 291/1 jsou oceněny i ovocné dřeviny. Pozemky k nivě řeky Odry jsou porostlé staršími listnáči. Pozemek u Mlýnského náhonu je bezlesí 140 K c106. p.č. 290/6 výměra 23 m2 zastoupení dřevin: bez lesního porostu p.č. 290/7 výměra 149 m2 zastoupení dřevin: bez lesního porostu p.č. 290/8 výměra 38 m2, věk 14 let, zakm. 0,8 zastoupení dřevin: javor 100%, 3. bon. st. výměra 100 m2, zastoupení dřevin: bez lesního porostu p.č. 290/9 výměra 37 m2, věk 64 let, zakmenění 1,0 zastoupení dřevin: lípa 50%, 3. bon. st., dub 50%, 3.bon.st., p.č. 291/1 výměra 200 m2, věk 14 let, zakm. 1,0 zastoupení dřevin: lípa 60%, 3. bon. st., javor 35%, 3.bon.st., třešeň 5%, 4.bon.st., na části parcely rostou 2 ořešáky a 3 švestky ve věku 19 let p.č. 291/6 výměra 279 m2 zastoupení dřevin: bez lesního porostu p.č. 291/7 výměra 100 m2, věk 14 let, zakmenění 1,0 zastoupení dřevin: lípa 50%, 3. bon. st., javor 50%, 3.bon.st., p.č. 291/9 výměra 231 m2, věk 83 let, zakm. 0,8 zastoupení dřevin: lípa 65%, 3. bon. st., dub 30%, 3.bon.st., bříza 5%, 3.bon.st.,
Cena: 35.000 Kč
Lokalita: Proskovice
Okres: Ostrava
minimalní příhoz: 1.000,- Kč
místo dražby: www.realdrazby.cz
datum konání: 17.4.2018
hodina konání: 14:30 hod
nejnižší podání: 35.000,-Kč
dražební jistota: 3.000,-Kč
datum prohlídky: 5.4.2018 v 14:15hod
datum prohlídky 2: 6.4.2018 v 12:45hod

Váš makléř

Ing. Romana Čápová
Pobočka: Ostrava
Telefon: 603 879 961
Telefon 2: 800 250 250