Dražba souboru pozemků (les, louky, ostatní) celkem 17183 m2, k.ú. Proskovice, Proskovice, Ostrava

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství V dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Popis: Pozemků p.č., 787/6, 789/6, 790/15, 796/23, 797/36, 797/50, 797/58, 806/9 a 807/60 v k.ú. Proskovice Pozemky se nachází v kat. území Proskovice obce Ostrava a jsou situovány převážně v okrajové části obce. Pozemky není možno využít k výstavbě. Pozemek p.č. 796/23 je části nezpevněné komunikace, zemědělským pozemkům přísluší BPEJ 61440,64310, 64167, 65900 a 65600. Lesní pozemky a lesní porosty Na lesních pozemcích rostou listnaté kmenoviny. Parcely o malých výměrách jsou převážně bez lesního porostu, postupně zarůstají náletem lípy a javoru. p.č. 781/8 výměra 285 m2 zastoupení dřevin: bez lesního porostu p.č. 794/3 výměra 144 m2, věk 90 let, zakm. 0,6 zastoupení dřevin: lípa 45%, 3. bon. st., dub 45%, 3.bon.st., jasan 10%, 3.bon.st., p.č. 800/9 výměra 109 m2, věk 97 let, zakm. 1,0 zastoupení dřevin: lípa 50%, 5. bon. st., dub 50%, 4.bon.st.,
Cena: 180.000 Kč
Lokalita: Proskovice
Okres: Ostrava
minimalní příhoz: 1.000,- Kč
místo dražby: www.realdrazby.cz
datum konání: 17.4.2018
hodina konání: 13:00 hodin
nejnižší podání: 180.000,- Kč
dražební jistota: 20.000,- Kč
datum prohlídky: 5.4.2018 v 14:15hod
datum prohlídky 2: 6.4..2018 v 12:45hod

Váš makléř

Ing. Romana Čápová
Pobočka: Ostrava
Telefon: 603 879 961
Telefon 2: 800 250 250