Nedobrovolná dražba byt 2+kk, k.ú. Kamýk, obec Praha, okr. Hl. m. Praha, Kamýk, Hlavní město Praha

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: bytová jednotka č. 716/8, způsob využití byt, typ jednotky byt.z., v budově (byt. dům), část obce Kamýk č. p. 716, LV č. 538 postaveném na parcele parc. č. 345/81 LV 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2 a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 464/37699 vše v kat. území Kamýk, obec Praha, okres Hlavní město Praha zapsané na listu vlastnictví č. 607 vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, KP Praha. Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství: Jsou v něm uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů zcela neodpovídá. Předmětem ocenění ve znaleckém posudku je bytová jednotka č.716/8 o velikosti 46,40 m2 s dispozicí 2+kk, umístěná ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 716. Součástí bytu je rovněž spoluvlastnický podíl o velikosti 464/37699 na společných částech domu a pozemku. Bytový dům je montované konstrukce z plošných panelů, se zateplením fasády, čtrnáctipodlažní, s technickým podlažím a plochou střechou. Dveře bytu hladké plné, nebo prosklené, okna plastová. Podlahy obytných místností plovoucí, v ostatních místnostech převážně keramická dlažba nebo podlahové krytiny PVC. Vnitřní obklady chybí. Vytápění je ústřední z centrálního zdroje. El.instalace světelná i motorová, na střeše je instalován bleskosvod. Rozvod vody studené i teplé, ohřev vody zajištěn rovněž z centrálního zdroje. Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. V kuchyni je instalován plynový sporák. Zařizovací předměty zdravotechniky tvoří vana, umývadlo a splachovací WC, situované do původního umakartového bytového jádra. Vybavení náležející k jednotce: - dle skutečného stavu - listovní schránka - zvonek Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, ÚT, el. instalace, odpady), kromě stoupacích vedení vč. uzavíracích ventilů. Bytová jednotka je ohraničena vstupními dveřmi do bytu vč. zárubně a do příslušenství umístěného mimo byt (sklep), hlavními uzavíracími ventily přívodu vody, plynu a hlavním bytovým jističem (pojistky) v přívodu el. energie. Součástí jednotky je rovněž spoluvlastnický podíl o velikosti 464/37699 na společných částech domu č.p. 716 a pozemku parc. č. 345/81. Společnými částmi domu jsou: - základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí - střecha - hlavní svislé a vodorovné konstrukce - vchody - okna a dveře přímo přístupné ze společných částí - chodby a schodiště - rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, domovní rozvody (zvonek), rozvody telekomunikací.
Cena: 1.160.000 Kč
Lokalita: Kamýk
Okres: Hlavní město Praha
minimalní příhoz: 5.000,- Kč
místo dražby: www.realdrazby.cz
datum konání: 6.3.2018
hodina konání: 13:00 hod
nejnižší podání: 1.160.000,- Kč
dražební jistota: 100.000,- Kč
datum prohlídky: 9.2.2018 v 16:00 hod
datum prohlídky 2: 10.2.2018 v 10:00 hod

Váš makléř

Ing. Romana Čápová
Pobočka: Ostrava
Telefon: 603 879 961
Telefon 2: 800 250 250