Dobrovolná dražba občanská vybavenost Stará Bělá, Stará Bělá, Ostrava

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství V dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Pekárna bez č.p. Jednopodlažní, nepodsklepená budova na p.č. 1838/10, s části zastavěné plochy, která je na pozemku cizího vlastníka. Stavba je užívána od r. 1993, kdy byla kolaudována po r. 1996 byl její účel užívání změněn na pekárnu. Její stáří je ke dni ocenění 24 let. Budova není dlouhodobě užívána a udržována, část vnitřního zařízení je poškozená, zejména jsou nefunkční vnitřní rozvody vody a elektřiny. Lze předpokládat životnost 80 let, výpočet opotřebení je proveden lineární metodou. Budova má plošné základy, svislé konstrukce jsou z plynosilikátových panelů doplněných dozdívkami, stropy mají vodorovný podhled, střecha je z dřevěných sedlových vazníků, střešní krytina je z vlnitého osinkocementu, klempířské konstrukce jsou úplné a jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou jednovrstvé, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, v provozních místnostech a na sociálním zařízení je bělninový obklad, podlahy jsou z teracových dlaždic. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře kovové, nebo dřevěné hladké. Vytápění je ústřední, radiátory jsou ocelové, je nefunkční plynový kotel, elektroinstalace je světelná a třífázová, na budově je bleskosvod. Je proveden rozvod studené a teplé vody a vnitřní kanalizace, zdrojem teplé vody je elektrický bojler, jehož funkce není ověřena, v sociálním zařízení jsou splachovací záchody, umyvadla a sprchy. Pozemky p.č. 1838/10 – zastavěná plocha a nádvoří p.č. 1838/11 – ostatní plocha, manipulační plocha Pozemky se nacházejí v kat. území Stará Bělá obce Ostrava a jsou situovány v souvisle zastavěné části obce. Dle aktuální cenové mapy stavebních pozemků města Ostravy jim přísluší cena 500,- Kč/m2.
Cena: 245.000 Kč
Lokalita: Stará Bělá
Okres: Ostrava
minimalní příhoz: 1.000,- Kč
místo dražby: www.realdrazby.cz
datum konání: 17.4.2018
hodina konání: 14:00 hod
nejnižší podání: 245.000,- Kč
dražební jistota: 70.000,- Kč
datum prohlídky: 5.4.2018 v 10:00 hod
datum prohlídky 2: 6.4.2018 v 10:00 hod

Váš makléř

Ing. Romana Čápová
Pobočka: Ostrava
Telefon: 603 879 961
Telefon 2: 800 250 250